-46%

Paintmaster Betoncoating - Grijs - 20 liter

Vorige Artikel 12 van 60 Volgende
€ 240,00 € 129,95 (inclusief btw)

 

Eigenschappen
Super hechting
Flexibel
Slijtvast
Snel en eenvoudig aan te brengen
Snelle droging
Zeer hoge dekking
Halfglanzend
Geschikt voor beton en cementdekvloeren zowel binnen als buiten
Niet bestand tegen weekmakers in autobanden

Toepassing
Binnen / Buiten

Afwerking
Halfglans

Verdunning
Terpentine

Verbruik
Ca 6-8 m2 per liter afhankelijk van de zuigende werking van de ondergrond.

Ondergrond
Beton- en cementdekvloeren dienen tot minimaal zes weken oud te zijn voordat met de behandeling kan worden gestart.
Enkel aanbrengen op droge, olie- en vetvrije oppervlakken.
Ondergrond opschuren voor aanbrengen betonverf.
Verwerkingstemperatuur bedraagt minimaal +10ºC en maximaal +30ºC. Goed ventileren tijdens en na verwerking is bij dit product noodzakelijk.

Gebruiksaanwijzing
Betonverf oproeren d.m.v. metalen mixer.
Het verbruik is ca 6-8 m2 per liter afhankelijk van de zuigende werking van de ondergrond. Bij een sterk zuigende ondergrond eerst een laag Paintmaster PU Floor Sealer aanbrengen en na 24 uur de eerste laag Paintmaster PU betonverf. Na wederom 24 uur de tweede laag Paintmaster PU betonverf aanbrengen d.m.v. kwast, roller of spray.
Voor het verdunnen en reinigen kan Terpentine worden gebruikt.
Let op: goed ventileren is bij dit product noodzakelijk!

Droogtijd
Droogtijd: Handdroog in 6-8 uur.
Volledig droog in 24 uur mits goed geventileerd en bij droge omstandigheden.

Eerste hulpmaatregelen
Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

Opslag
Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

E-mail:
Verf43@hotmail.com

Telefoonnummer: 
+31 6 41 26 82 55

Afhaaladres: Maatschapslaan 43 2404 CL Alphen aan den Rijn 

Alle berichten en vragen bij voorkeur via whatsapp of via de mail. 

© 2017 - 2022 VERF 43 | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel